Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

På Lunar betraktar vi datasäkerhet och din integritet som mycket viktigt och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Lunar hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning General Data Protection Regulation (GDPR). Vi vill att du som kund ska veta varför och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Som kund hos Lunar hanterar vi dina personuppgifter i syfte att:
- samla in, kontrollera och registrera personuppgifter som krävs för att ingå ett avtal

- administrera och fullgöra ingångna avtal (ex. avisering, månatliga återbetalningar)
- förebygga och motverka penningtvätt och bedrägerier
- uppfylla skyldigheter som följer enligt lag.

I Lunars Integritetspolicy nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte. Du får också reda på vilka som kan få ta del av dessa uppgifter och hur du kan ändra personuppgifter.

Allmänt

Insamling av personuppgifter

Därför behandlar vi personuppgifter om dig

Delning av personuppgifter

Skyddande av personuppgifter

Lagring av personuppgifter

Den registrerades rättigheter